Om oss

I mai i 2018 sa årsmøte i Etne Elektrisitetslag ja til ein avtale med BKK som inneber at BKK har teke over verksemda til Etne Elektrisitetslag mot at Etne Elektrisitetslag eig 0,35% i BKK AS.