Om Etne Elag

Velkommen til Etne Elektrisitetslag

Etne Elektrisitetslag SA er eit samvirkeføretak som ligg i gamle Etne Kommune og som er til felles nytte med varierande tal medlemmer og kapital, og har kontor på Nyvoll i Etne sentrum. Du finn oss ved klikke her.

Hovudoppgåva til Etne Elektrisitetslag er overføring og omsetjing av elektrisk kraft og utbygging av fibernett til bedrifter og private.

Etne Elektrisitetslag vart skipa som eit partlag 3. november 1932, men vart 04.06.2012 registrert som samvirkelag.

Medlemmene er fastbuande og næringsdrivande som er tilknytt laget sitt fordelingsnett.

 Pålogging til MI SIDE!

Pålogging  til Mi SIDE vil du frå no av finna under heimesida for nett, www.etneelagnett.no.
Sidene er no forma slik at du ikkje finn link frå heimesida for nett til hovudsida vår www.etneelag.no
Årsaka til desse endringane er krav styresmaktene stiller til utforming av Internettsidene våre.