Ansatte

Vi er 12 personer som er klare til å hjelpe nettopp deg, enten det er med straum eller fiber. I alt har vi 12.0 årsverk.

firmapost@etneelag.no – som gjeld straum / breiband

post@etneelagnett.no – som gjeld nett

Ønskjer du kontakt med oss anten det gjeld ny kunde, adresseendring, du ønskjer spesielle skjema eller andre ting, ta kontakt med oss på telefon eller på ein av e-postane over.

Pr. o1. juni, 2017 har Einar Arefjord overtatt som dagleg leiar i Etne Elektrisitetslag SA

 

Namn Tittel Direkte innval
Einar Arefjord Elverksjef 53 77 11 64
Bjarne Sævereid Fagleg ansvarleg for nett 53 77 11 62
Torstein Kristiansen Avdelingsleiar breiband 53 77 11 69
Terje Kambe Måling 53 77 11 63
Elisabeth Lothe Nervik Kontorleder for kundeservice og økonomi 53 77 11 61
Oana Cismas Kundesenter / økonomi 53 77 11 55