Vedtekter

Vedtektene til Etne Elektrisitetslag finn du her:  Vedtekter